TRADEMARKET

Copyright 2017 © Jenny Markstedt

TRADEMARKET

Ett utbytesprojekt som ämnar att föra historier vidare och skapa nya historier och upplevelser mellan Stockholm och Sydafrika. Kära ägodelar med ägarens story byttes mellan någon i Stockholm och någon i Kapstaden.