KUNDRESESPELET

Copyright 2017 © Jenny Markstedt

KUNDRESESPELET

För att sprida metodiken och kunskapen kring kunskap på Telia utvecklades kundresespelet. Ansvarig för idéutveckling och design.