PRODUKTDESIGN/

PRODUKTDESIGN

 

Som produktdesigner intresserar jag mig för användarens relation till produkten och utforskar ofta känslor kopplat till användning. Humor blir ett designverktyg och att väcka känslor blir resultatet.