AMBULANSEN

Copyright 2017 © Jenny Markstedt

FÖRSTA HJÄLPEN-AMBULANS

Första hjälpen-låda för barn som skapar distraktion under skadad samtidigt som den ger föräldern/användaren instruktioner i hur skadad kan tas om hand och gör det lättare att hitta rätt produkt